ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ KAZISINDA BULUNAN VE FORM VEREN OK UÇLARI ÜZERİNE TİPOLOJİ DENEMESİ

Author:

Number of pages: 1-15
Year-Number: 2015-13

Abstract

Bu makalede, Prof.Dr. Erol Altınsapan’ın başkanlığında 2011-2014 yıllarında, Eskişehir Karacahisar Kalesi kazılarında çıkarılan ok uçlarından, form veren örneklerden 37 adet seçilerek katalog yönteminde tanıtılmıştır. Bu ok uçları, buluntu yeri, malzemesi ve ölçüleriyle belgelenerek değerlendirilmiş ve bu örneklerin formlarına göre tipolojileri yapılmıştır. Bu çalışmadaki amaç; Osman Bey tarafından 1288 yılında fethedildiği bilinen Karacahisar Kalesi’nde gerçekleşen çatışmanın izleri olarak düşünebileceğimiz ve kazısı yapılan alanlarda dağınık olarak ele geçen ok uçlarının değerlendirilmesiyle birlikte, Orta Çağ savaş aletleri üzerinde çalışan araştırmacıların kullanabileceği örneklere katkıda bulunmaktır.

Keywords

Abstract

In this article, thirty seven arrowheads have been presented in cataloguing method which were selected from among the formed arrowheads which were uncovered in Karacahisar Castle excavations directed by Prof. Dr. Erol Altınsapan in 2011-2014. These arrowheads have been documented with their place, material, dimensions and then, they have been arranged typologically according to their forms. The aim of this study is to evaluate the arrowheads, uncovered as scattered all over the excavation area, that could be considered as the traces of the battle which took place in Karacahisar Castle-conquered in 1288 by Osman Bey and to make contributions to the samples that can be used by the researchers who have been researching on Medieval munitions.

Keywords