YEŞİL EKONOMİ, YEŞİL TURİZM: TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ TREND YEŞİLLENEN OTELLER PROJESİ

Author:

Number of pages: 328-352
Year-Number: 2015-13

Abstract

Küreselleşen dünyamızdaki tüm gelişmeler yaşamın devamlılığına bağlıdır. Bu da doğal kaynakların sürekliliği, yani yeşil ekonomide adını verdiğimiz, doğa dostu olmak, insan ve yaşam dostu olmak gibi konuları gündemimize taşımamıza bağlıdır. Turizm sektörünün yeşillendirilmesi sonucunda, öncelikle yerel ekonomilerin kalkınması, istihdamın artması ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılması sonuç olarak da çevreye olumlu faydalar sağlayacaktır. Çalışmamızın ana ekseni de turizm sektörü ve çevresel etkileri ve bu bağlamda sektörün temel direği olan konaklama olduğu gerçeğinden hareket edilmiştir. Türkiye de turizm sektöründe faaliyet gösteren pek çok işletme, STK ve icracı bakanlığı sosyal sorumluluk kampanyalarına ve uygulama alanlarına ağırlık vermektedir. Yeşil yıldız uygulaması ile birlikte, zorunlu olan çevre eylem planı, konaklama işletmelerinin yapılarını değiştirmiştir. Gerek yapım aşamasında gerekse faaliyete geçtikten sonra birçok konaklama işletmesi başta enerji ve su olmak üzere

Keywords

Abstract

All developments in our globalizing world depend on continuity of life. And it depends on that we bring up issues on the agenda; such as continuity of natural resources, in other words we name this nature-, human- and life-friendly in green economy. As a result of green tourism sector, firstly, development of regional economies, increase of employment and accordingly decrease of poverty will consequently provide positive benefits on environment. The main axis our study moves off from tourism sector and its environmental effects and the realty in this regard that accommodation is the fundament of this sector. Many business operating in tourism sector, NGO’s and line ministries in Turkey concentrate on social responsibility campaigns and application fields. Environmental Action Plan obligatory with the application of Green Star has changed structures of accommodation businesses. Both during construction and after operating many accommodation businesses has achieved savings in two exp

Keywords