ÜÇ BOYUTLU (3D) DİJİTAL ANİMASYON TEKNOLOJİSİNİN TV YAYINCILIĞINDA KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2015-13
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İletişim / Güzel Sanatlar
Number of pages: 292-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde medyanın dijital gelişmelerle birlikte büyük ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Üç boyutlu (3D) dijital animasyon teknolojisi, medya alanında bu büyük ilerlemenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Görsel kültürün hızla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu çağımızda sanal ortamda yaratılan imgelerin gerçek kadar önemli yer teşkil ettiği genel bir kabul haline gelmiştir. 3D animasyon filmleri bu sanal ortamda yaratılan yeni gerçeğin güçlü bir temsilcisi olarak durmaktadır. İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar taşıdığı imgeleme sürecinde, görsel algılamaya dair önemli bileşenlerin aktif olarak rol aldığı gözlemlenmektedir. İnsanın görsel algılamasında gözün fizyolojik yapısına dair bilimsel kanıtların ortaya konulmasıyla 3D animasyon film tasarımının neden gerçeğe en yakın sonuçları doğurabildiği temellendirilmiş olunmaktadır.

Keywords

Abstract

It is seen that nowadays media has achieved big improvement with innovations in digital World. Three dimensional (3D) digital animation technology becomes one of main parts of big improvement in media. In these visual culture taking indispensable part of human life days it is common agreement that virtual created objects are in the same class with reality. 3D animation movies are prior of this new reality created with virtual effects. Virtual sensing is placed milestone of human imagination history. Scientific research in physically human sight is prove that how 3D animation movie design is so close to reality.

Keywords