FRANSA’DA SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞİMİNDE LOUIS RENÉ VILLERMÉ’NİN ETKİSİ

Author:

Number of pages: 454-462
Year-Number: 2015-13

Abstract

Günümüzde sosyal devlet sisteminin temelinde yer alan ve bireylerin hayat standartları ile sosyal refah seviyelerinin yükseltilmesi, toplumsal eşitsizliğin giderilmesi ve sefaletin önlenmesi gibi amaçları olan sosyal politika uygulamalarının ilk ortaya çıkışındaki temel amaç işçi olarak çalıştırılan çocukların çalışma şartlarının düzenlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilk uygulama 1802 yılında İngiltere’de hayata geçirilmiştir. Daha sonra başta Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi çocuk işçilere yönelik çeşitli sosyal politika uygulamaları gerçekleştirmiştir. Fransa’da işçi çocuklara, sosyal politika tedbiri olarak, ilk defa 3 Ocak 1813 İmparatorluk Fermanı’nda yer verilmektedir. Bu ferman genel olarak kolluk kuvvetlerinin madendeki çalışma koşullarını düzenlemesine yönelik çıkarılmıştır. Ancak fermanın 29. maddesi 10 yaşından küçük çocukların madenlerde çalıştırılmalarını yasaklamaktadır. Doğrudan işçi çocuklara yönelik ilk yasal uygulama Orléans Dükü

Keywords

Abstract

As the fundamental of today’s social state system, social policy and practices which aim to rise i

Keywords