GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ALEKSANDR SOLJENİTSIN ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Rus Edebiyatı
Number of pages: 240-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1970 Nobel edebiyat ödüllü Rus yazar Aleksandr Soljenitsın, dünya çapında tanınmış bir yazardır. Soljenitsın’ın her şeyden önce estetik heyecanlar, tarihsel ve biyografik deneylerden oluşan bir yazar kimliği vardır. Gerek Rusya’da gerekse Amerika’da geçirdiği sürgün yıllarında yaptığı çalışmalarla tüm dünyanın dikkatini Rusya’ya çekmiş, 20. Yüzyıl Sovyet-Rus toplumunun izinin sürülebileceği eserler vermiştir. Tarih öğreticiliği noktasında da ayrıca önemli olan bu eserlerin merkezinde 20.yüzyıl edebiyatında sıklıkla görülen “gerçek” meselesi durmaktadır. Bu çalışmayla Türk basını ve yazınında görülen A.Soljenitsın merkezli araştırmalar ışığında, yazarın geçmişten günümüze Türkiye’deki durumu incelenecektir.

Keywords

Abstract

1970 Nobel Prize-winning Russian author Aleksandr Solzhenitsyn is a well known author worldwide. He has suffered the entire world's attention to Russia with his work in exile years spent both in Russia and in America and he has works that define the 20th century Soviet-Russian society. In the center of these works which are also important points in history instructor remains "real" issue often seen in 20th century Russian literature. In this study will be discussed author’s situation in Turkey from past to present in light of A. Solzhenitsyn’s researches seen in Turkish press and literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics