SANAL CEMAATLERDE MAHREMİYET ALGISI

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : sosyoloji
Number of pages: 225-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cemaat yüzyıllar boyunca insanların içinde yer aldığı önemli bir sosyolojik olgu olmuştur. Bunun yanında günümüz teknolojik imkânları düşünüldüğünde insana dair pek çok unsur gerçek hayatın ötesinde internet ve sanal dünyada gerçekleşmektedir. Mahremiyet konusunun sadece belli bir bilim dalını ilgilendirmediği bir gerçektir. Günümüzde kişiye ait özel alanın gün geçtikçe daralmakta olduğunu ve bir önceki dönemlere kadar mahremiyet konusu içerisinde değerlendirilen hususların artık özel hayat sınırlarının dışarısına çıktığını veya çıkarıldığını görmekteyiz. Bireyselliğin güçlü olduğu toplumlarda özel hayat ve gizlilik konusundaki duyarlılık daha fazla olmaktadır. Bir taraftan, modernleşme süreciyle birlikte bireyselleşmenin artması sonucu kişiye ait özel alanın genişlediğini; diğer taraftan, genişleyen kişiye ait özel alana müdahalenin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile sosyal ve kültürel alanlardaki değişimler vasıtasıyla artarak mahremiyet alanının sınırlarının dara

Keywords

Abstract

Community took place in people over the centuries has been a very important social phenomenon. In addition, considering today's technological possibilities, beyond the many elements of real life of people take place on the internet and in the virtual world. It is the fact that the issue of privacy is not relevant to only a certain branch of science. Nowadays, the person’s private field is diminishing day by day and a custom field for the contact until now that the previous issues are evaluated within the boundaries of privacy and private life has been that or. I

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics