TÜRKİYE U-23 GREKOROMEN VE SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASININ TEKNİK ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Spor, Güreş Müsabaka Teknik Analizleri
Number of pages: 213-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye U-23 Grekoromen ve serbest güreş şampiyonasında finalde yapılan 48 müsabakanın teknik analizlerinin yapılması ile kilolara göre yapılan başarılı ve başarısız teknikleri, en fazla yapılan teknikleri, en fazla puan alınan teknikleri, yerde ve ayakta en az yapılan teknikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. U23 Türkiye Şampiyonası, 169 kulüp ve 682 sporcunun katılımı ile 29 Ocak – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Çorum ilinde yapılmıştır. Müsabakalar önceden hazırlanmış gözlem formu ile 2 araştırmacı tarafından kaydedilmiş, yapılan kayıtlardan teknik analizler elde edilmiştir. Müsabakalarda toplam maç süreleri, alınan puanlar, ihtarlar, diskalifiye/hükmen/sakatlık dağılımları, galip gelme şekli, başarılı ve başarısız teknikler müsabaka teknik analiz formuna kayıt edilmiştir. İstatiksel analizlerde, her bir parametre için yüzdelik dağılımı ve maç başına düşen yüzdelik oranlar hesaplanmıştır. Sonuç olarak müsabakalarda kazanma şekillerine bakıldığında; sayı üstünlüğü ve

Keywords

Abstract

In this study, Turkey U-23 Greco-Roman and freestyle wrestling championship 48 finals competitions made in technical analysis with according to the by weight making of successful and unsuccessful techniques, the most performed techniques, the more points received techniques and made techniques standing and parterre position in order to determine at least made techniques. Turkey U23 Championship, with the participation of 169 clubs and 682 athletes made on 29 January - 01 February 2015 held in Corum province. The observation form prepared before the competitions with recorded by two researchers, technical analysis of the recordings were obtained. During the competitions, total match times, the scores obtained, warnings, disqualified / forfeit / disability prevalence, winning types, successful and unsuccessful techniques recorded in the technical analyze form. In statistical analysis, the percentage distributions for each parameter and match percentage rates per capita were calculated. C

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics