İŞLEVİ DEĞİŞTİRİLEREK HAMAMDAN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLEN ÖZGÜN BİR ÖRNEK: ESKİŞEHİR AK CAMİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : SANAT TARİHİ
Number of pages: 19-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ak Cami, Eskişehir Odunpazarı İlçesi’nde Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari dokusunun kısmen muhafaza edildiği bölgede yer almaktadır. Bu yapı, Anadolu Türk mimarisi içerisinde işlev değişikliği ile özgün bir kullanım kronolojisi yansıtmaktadır. Ak Cami’nin adı, yer aldığı mahalleye de isim olarak verilmiştir. Özgününde hamam olarak inşa edilen yapı, eşine az rastlanır bir uygulama ile camiye çevrilmiştir. Selçuklu dönemi hamam mimarisi planına sahip olan yapının soyunmalık kısmı, caminin harim bölümü olarak düzenlenmiştir. Yapının hamam olarak inşa edildiği ve camiye dönüştürüldüğü tarihler tam olarak bilinememekte, İshak Fakih’in yaşam süresi içinde (1349-1440) camiye çevrildiği varsayılmaktadır. Duvarlarının tuğla hatıllı kaba yonu kesme taş örgüsü, hamamın 13.yüzyıl sonu 14. yüzyılın başlarında inşa edildiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Ak Mosque is located in Eskişehir’s Odunpazarı district in the area where architectural texture of Seljuk and Ottoman periods are partly protected. This construction reflects an unique chronology of usage connected with change of function in Anatolian Turkish architecture. The neighbourhood is named after the mosque where it is located. The construction was originally built as a bathhouse and then it was transformed into a mosque. The construction had a plan of a Seljuk period bathhouse and its dressing section was converted into the main prayer hall of the mosque. Exact date of the convertion is not known but the presumed dates could be the lifetime of Ishak Fakih (1349-1440). The walls of the building was made of cutstones with brick beams indicate that the original bathhouse was constructed during the end of 13th Century or in the beginning of the 14th Century.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics