MİLLİ KORUNMA KANUNU, VARLIK VERGİSİ KANUNU VE TOPRAK MAHSULLERİ VERGİSİ KANUNU TARTIŞMALARI: ERZİNCAN UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 161-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye, başarılı bir siyaset takip ederek savaşın dışında kalmayı başarmıştır. Bu durum Türkiye’nin uzun bir süre siyasi baskıların yanı sıra ekonomik baskılara maruz kalmasına neden olmuştur. Olağanüstü koşullar neticesinde ülkede oluşan savaş ekonomisinin olumsuzlukları hükümeti oldukça zor durumda bırakmıştır. Savaş, ekonomiye ağır yük getirmiş, halkın ve silahaltına alınanların ihtiyaçlarının karşılanması meselesi yeni kaynak arayışlarını zorunlu kılmıştır. Savaşın başlamasıyla beraber fiyatlar hızla yükselmiş ve kıtlık ihtimaliyle karaborsacılık artmıştır. Zorunlu olarak ekonomik denge politikasını takip eden hükümet, birtakım tedbirler almaya mecbur kalmıştır. Bu amaçla 18 Ocak 1940’da TBMM’de görüşülen 3780 sayılı yasa ile Milli Korunma Kanunu kabul edilmiştir. Milli Korunma Kanunu ile birlikte 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu, 4 Haziran 1943 tarih ve 4429 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada M

Keywords

Abstract

Turkey with a very successful political policy could be able to be out of the war during the Second World War. But this case caused Turkey’s being under both political and economic pressure for long times. Negative impacts of the war economy occurred with the extraordinary conditions put the government into a quite difficult situation. The war brought heavy burdens on economy and the issues of meeting the needs of citizens and those who were under arm made the authorities search new resources. With the outbreak of the war, prices were increased and black-marketeering was begun in the society. The government following the economic balance policy had to take necessary precautions. With this goal, The National Security Law (Law No. 3780) was passed by Turkish Grand National Assembly (TBMM) on January 18, 1940. With this law, also laws of Wealth Tax (Law No. 4305) enacted on November 11, 1949 and Soil Products Tax (Law No. 4429) enacted on June 4, 1943 went into effect. In this study, th

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics