BASEL KRİTERLERİNİN TÜRKİYEDEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI: T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 357-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası piyasalarda, risk yönetim uygulamalarında ve denetim yaklaşımlarında meydana gelen önemli ölçüdeki değişiklikler sonrasında, yeni sermaye standartlarının oluşturulması gerekmiştir. Bankaların maruz kaldığı en önemli risklerden biri de kredi riskidir. Finansal serbestleşme, finansal kurumlar arasındaki rekabetin artması, kredi piyasalarının gelişmesi, kredi türev piyasalarının genişlemesi ve yeni finansal enstrümanların kullanılmaya başlamasıyla kredi riskini yönetmek bankalar açısından karmaşık hale gelmiştir. Bu çalışmada, Basel kriterlerinin Türk Bankacılığında risk yönetimi ve denetim süreçleri üzerindeki etkisi ile Basel kriterlerini uygulamaya yönelik bir Türk Bankası’nın gerçekleştirdiği değişiklikler ve Basel kriterlerinin etkileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Since the international financial markets, risk management practices and supervisory approaches each have undergone significant transformation, a new capital accord formation is needed.One of the important risk that the banks exposed is credit risk. Managing to credit risk become complex because of the development of free finance, increasing competition between financial institutions, development of finance markets, expanding of credit derivative markets and starting to use financial instruments. In this study, the effect of the Basel formations on risk management and audit processes of the Turkish Banking System and the implemented amendments of a Turkish Bank which has begun to pass Basel is analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics