YAP İŞLET DEVRET (YİD) MODELİ, TARAFLARI, ÖNEMLİ SÖZLEŞME UNSURLARI VE BELİRSİZLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : iŞLETME- FİNANS-GENEL İŞLETME
Number of pages: 296-313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde Yap-İşlet-Devret (YİD) modeline duyulan ilgi giderek artmaktadır. Çalışmada öncelikle YİD modelinin temelleri sunulmuştur, dünyadaki ve ülkemizdeki YİD uygulamalarından bahsedilerek YİD modeli ile devletin ve özel sektörün kazanımları özetlenmiştir. YİD projesinin tarafları, tarafların sözleşmeye dayalı ilişkileri açıklanmıştır. İlaveten proje finansman yöntemi olarak YİD modeli tanımlanmıştır. Çalışmada daha sonra özel sektörün bakış açısından YİD ihale sürecindeki önemli unsurlar belirlenerek YİD ihalesine katılmak isteyen bir şirketin ya da ortak girişim şirketinin etkili ihale mekanizması tasarlamasında ve YİD projesini kazanma olasılığı arttırmasında bu unsurların nasıl belirlenmesi gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Başarılı YİD projelerinin uygulanması için belirsizliklerin kaynakları belirlenmiştir. Özel sektörün bu belirsizliklerle ve riskle mücadele edebilmesi için sigorta, devlet garantisi ve kendi kendine destek gibi uygulayabile

Keywords

Abstract

The interest in Build-Operate-Transfer (BOT) Model in realizing the infrastructure projects is increasing day by day. In this study, firstly the basics of the BOT Model have been dealt with, the practices in the world and in Turkey have been mentioned, and the acquisitions of the state and the private sector have been summarized. The parties of the BOT Model and their relations based on the agreements are explained. In addition, the BOT Model has been defined as a project finance method. In the study, the important elements of the BOT Model in the bidding process are defined with the viewpoints of the private sector in later chapters; and determining these elements in designing an effective bidding mechanism of a company willing to participate in a BOT tender, and its using these elements to increase the possibility of winning the BOT Project have been dealt with in detail. The sources of the uncertainties have been defined in order to apply successful BOT projects. In order for the pr

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics