FATMA AKERSON’UN NİSAN ROMANINDAKİ ANLATICILAR TİPOLOJİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : TÜRK EDEBİYATI- YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 338-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlatıbilimin kurucusu sayılan Genette, anlatıyı üretim şartlarından bağımsız, dil bilimin bir nesnesi olarak değerlendirerek anlatıya nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda bir yöntem geliştirmiştir. Bu yönteme göre anlatının üç farklı anlam düzlemi vardır: Olay, anlatı söylemi ve anlatma edimi. Genette, bu yöntemin bir anlatıyı çözümlerken nasıl uygulanacağı konusunda beş ölçüt saptar. Bu ölçütlerden kip ve ses bir anlatıdaki anlatıcılar tipolojisinin değerlendirilmesi için anlamlıdır. Postmodern romanla beraber anlatıcının yazma sürecini anlatıya dahil etmesi, romanın kurgulanma biçiminin de bu bağlamda okuyucuyla paylaşılması, roman tekniği bakımından romanın daha karmaşık bir biçime ve yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Bu karmaşık biçim ve yapı, roman tekniğini anlatıcılar tipolojisi çerçevesinde de değiştirmiş; bir anlatı farklı anlatıcıların sesinden farklı gözlerle seslendirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, Fatma Akerson’un Nisan adlı romanı, Genette’in anlatı çözümleme yönt

Keywords

Abstract

Regarded as the founder of narratology Genette, by evaluating the narration to be as an object of linguistics free from production conditions, developed a method on how to approach the narration. According to this method, the different narrative levels of narration: The case, narrative discourse and narration performance. Genette determines five criteria on how to apply this method while analyzing a narration. Of these criterion the mood and the voice is meaningful for evaluating the typology of narrators in a narration. Accompanied by postmodern novel, the narrators including the duration of writing into the narration, sharing the form of construction of the novel with the reader in this regard, causes the novel to get a more complex form and structure in terms of novel technic. This complex form and structure changed it the technic of novel with in the framework of the narrator’s typology a narration was started to be vocalized with different view points of different narrators. In th

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics