TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK İNŞASI

Author :  

Year-Number: 2015-11
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 273-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Varlık, geçmiş, an ve gelecek çizgisi üzerinde kendini tanımaya odaklıdır. Zaman ve mekândan hareketle yaşamı ve yaşam içerisindeki yerini belirleme çabası kimlik kurgusunun da bir parçasını oluşturur. Bireyin yaşam olarak adlandırdığı dünyalık hayatı zaman ve mekânla birlikte değerlendirilmesi yüzyıllar öncesinden filozofların düşüncelerinde belirir. Belirli bir zaman ve mekân içerisinde var olan ve varlığını da hareket ile devam ettiren bireyler/toplumların tarihselliği de buna bağlıdır. Servet-i Fünun Dönemi şairlerinden olan Tevfik Fikret gelecek kurgusunu oğlu Halûk üzerinden gerçekleştirmeyi amaçlar. Fikret, şiirlerinde genellikle karamsar bir tablo çizer. Ancak geleceğe dönük şiirlerinde umutludur. Bu umudun sebebi ise oğlu Halûk’tur. Bu makale, Tevfik Fikret’in şiirlerinde kimlik inşasının ne şekilde kullanıldığını göstermeyi amaçlamıştır.

Keywords

Abstract

Existence focuses on the past, present and future to explore and define itself. To specify life and one’s position in life depending on time and space is also a part of identity construction process. One’s life on Earth, defined as daily life, was first evaluated in line with time and space concepts in the works of philosophers centuries ago. Historicity of peoples / i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics