BİR ŞAİRİN ESTETİK ELEŞTİRİLERİ: TEVFİK FİKRET’İN DİL ve EDEBİYAT YAZILARI

Author:

Year-Number: 2015-11
Number of pages: 282-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tevfik Fikret, Türk edebiyatında genellikle Sis, Yağmur, Han-ı Yağma, Tarih- Kadim veya Rübab-ı Şikeste’nin şairi olarak bilinir. Oysa şiir yazan biri olarak birçok şair gibi onun da edebiyat üzerine görüş ve değerlendirme niteliğinde eleştirel yazıları vardır. Prof. Dr. İsmail Parlatır’ın düzenlediği Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, Fikret’in 1896’dan 1911’e değin yayımladığı eleştirel ve değini yazılarıyla mektupları kapsamaktadır. Çoğu Musahebe-i Edebiyye ve Hafta-i Edebî olarak adlandırılan bu yazılarda şairin şiir, şiir ve edebiyat dili, vezin ve Servet-i Fünûn edebiyatı başlıca konulardır. Şiirlerinde olduğu gibi eleştiri ve değerlendirme içeren bu yazıları Tevfik Fikret ressam-şair kimliğiyle kaleme alır. Okuyucusuna keyif duyacağı bir estetik boyutlu, öznel eleştiri örnekleri sunar. Bu makalede Fikret’in şair kimliğinden daha çok bir edebiyat eleştirmenliği ve kısmen Hocası Recaizade Mahmut Ekrem’i anımsatan bir teorisyen kimliği üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret is known in Turkish literature as a poet of Sis, Yağmur, Han-ı Yağma, Tarih- Kadim or Rübab-ı Şikeste. However, he also had a poem critical writings, such as the nature of opinions and evaluations by many poets as one on literature. Prof. Dr. İsmail Parlatır has organized Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları. In these texts, poetry and literature, language, rhythm and Servet-i Fünun are the main issues. Tevfik Fikret is painter-poet. Recaizade Mahmut Ekrem was Tevfik Fikret's teacher and Ekrem affected his criticism and evaluation. Tevfik Fikret offered to readers examples of aesthetic and subjective criticism. In this article will be discussed on his Literary criticism.

Keywords