BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN “MİSYON” ve “VİZYON” BİLDİRİMLERİNDE “ÇEVRE”

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Muhasebe ve Finansman
Number of pages: 349-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; BİST 100 endeksinde yer alan işletmelerden kaçının “misyon” ve “vizyon” bildirimleri içerisinde “çevre” kavramına yer verdiğine ilişkin durum tespiti yapmaktadır. Ayrıca “çevre” kavramının işletmelerin “misyon” ve “vizyon” bildirimlerinde ne şekilde ifade edildiği araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak için BİST 100 endeksinde yer alan işletmelerin (100 adet) internet sitelerinde bulunan “misyon” ve “vizyon” bildirimleri taranmıştır. İnternet sitelerinden ulaşılamayan misyon ve “vizyon” bildirimlerinin temini için ilgili işletmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan faaliyet raporlarındaki “misyon” ve “vizyon” ifadeleri çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Böylece endekste yer alan bütün işletmelerin “misyon” ve “vizyon” bildirimlerine ulaşılmıştır. Elde edilen “misyon” ve “vizyon” bildirimleri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, “misyon” ve “vizyon” ifadeleri belli başlıklar altında toplanarak frekansları çıkarılmıştır. Frek

Keywords

Abstract

The fundamental aim of this study is that determine the situation of how many enterprises which rank among BİST 100 index, give place to the concept of environment in the context of ‘mission’ and ‘vision’. Besides, another objective of this study is that how the concept of ‘environment’ is defined in the statements of ‘vision’ and ‘mission’ in businesses. To achieve this goal, the statements of ‘mission’ and ‘vision’ of enterprises which rank among BIST 100 index (100), scanned in their websites. The statements of ‘mission’ and ‘vision’ that are located in Public Disclosure Platform, are included in order to the procure of notification of vision and mission of related enterprises which are inaccessible from internet. Thus, the ‘mission’ and ‘vision’ statements of enterprises which are rank among the index are reached. The obtained ‘mission’ and ‘vision’ notifications were analysed with content analysis method and the ‘mission’ and ‘vision’ statements are put in order by means of colle

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics