AİLE KATILIMI BOYUTU ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2015-13
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitim
Number of pages: 538-555
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; “Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı”nın çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarına etkisini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa ilinde iki farklı resmi anaokulunda okul öncesi eğitim almakta olan 26’sı deney, 31’i kontrol grubunda toplam 57 çocuk ve ebeveynleri oluşturmuştur. Çocuklara öntest ve sontest olarak “Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi” uygulanmıştır. Deney grubuna alınan çocukların ebeveynleri ile birlikte “Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Okulöncesi Eğitim Programı” eğitim-öğretim yılı süresince uygulanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel işlemin etkili olup olmadığına belirlemek için Kovaryans Analizi (ANCOVA) uygulanmıştır. Aile Katılım Boyutu Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programı’na katılan çocukların katılmayan çocuklara göre ilkokula daha fazla hazır olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the efficiency of “Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension” which was applied to the children aged 5-6 year old. The study group was consisted of totally 57 children and their parents, 26 of which were formed in the experimental group and 31 of which were formed in the control group who continued on to two different preschools in Bursa. School Readiness Test was performed to children for the pre-test and posttest. Program was applied to the experimental group during an academic year. In this study pretest-posttest control group design was used. Covariance analysis was used to the data to determine whether experimental process is effective or not. It was determined that the children who participated to the “Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension” were more ready to school than children who didn’t participate.

Keywords