SORİTES PARADOX/ YIĞIN (KÜME) PARADOKSU

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : DİLBİLGİSİ/ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
Number of pages: 413-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her şey istisnasız bir belirsizlik içindedir. Sokrates’in karısı Xanthippe onu hayatından bezdirip evden uzaklaştırmasa idi Sokrates, bugünkü Sokrates olur muydu? Aristoteles zayıf bacaklı, küçük gözlü ve hafif peltek olmasaydı belki de güreşçi olurdu. Epikur bir ay Afrika’da kalsa muhtemelen günde iki kez fazla yemekten kusmazdı. Roma’dan Paris’e defalarca yaklaşık 1400 km yürüyen Thomas Aquinas otostop çekebilse idi düşünecek bu kadar zamanı olmazdı. Pascal 12 yaşındaki evin zeminine üçgenler çizince babasından okkalı bir tokat yese idi ne olurdu? Voltaire’in sayısı yirmi bini aşan mektuplarından büyük bir kısmının Tanrı’ya ve Dünya’ya ithaf edildiği öğrenilip akıl hastanesine kapatılsa idi ne olurdu? Kant iri yarı bir adam olsa idi ve her sabah onu binbir zahmetle uyandıran hizmetçisini bir öfke nöbeti esnasında vazifesini yapamayacak kadar hırpalasa idi? Ya Kiekergaard bir on yıl daha yaşasa ve Nietzsche aklını yitirmese idi? Ya Wittgenstein tenis oynamasa ve yolu üzerinde bir oyun

Keywords

Abstract

Without exception everything is in vagueness. Would Socrates be the same we know today, when his wife Xanthippe didn´t tormented his life and not expelled him from home? Perhaps Aristotle would become a wrestler if he had no weak legs, small eyes and would not lisp? Epicurus would probably not have to puke by twice as much food on the day when he was two months living in Africa? Thomas Aquinas who walked several times about 1400 km from Rome to Paris would not have had that much time to think if he had hitchhiked? What would have happened if the twelve-year-old Pascal would get a slap from his father, because he draws triangles on the floor in the house? What would have happened if it had come out that a large part of Voltaire's letters, whose number exceeds twenty thousand, are dedicated to God and to the world, and one would therefore put him in the loony bin? When Kant was a burly man and had beaten his servant who is waking him up every morning with toil, in a fit of rage, so that

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics