FERİD EDGÜ’NÜN “GARİP AİLE” KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Edebiyat Eleştirisi, Dil Bilimi
Number of pages: 126-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küçürek öykü, bir tür metinsel yoğunlaşma sonucunda kimi zaman yarım sayfalık kimi zaman da birkaç sözce şeklinde somutlaşan anlatısal tipteki metinlerdir. Bu tip öyküler, anı yansıtan bir şok dalgası olarak tanımlanabilir. Anlam ilk aşamada bir şok etkisi yaratır. Metnin anlam yoğunluğundan dolayı çözümleme sırasında metne bir tür mercek tutulması gerekmektedir. Ferid Edgü ise tıpkı bir ressam gibi anı, çığlığı yansıtma çabası içerisindedir. Bu çalışmada Ferid Edgü’nün “Garip Aile” adlı küçürek öyküsü gösterge bilim yöntemleriyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Metnin yüzeysel yapısındaki figüratif unsurlardan derin yapıdaki gizil, bir o kadar keskin anlamsal ögelere ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı da küçürek öykülerin yapısına ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır.

Keywords

Abstract

Short short story is a kind of narrative types are embodied in the form of text, sometimes half a page sometimes in a few utterances, as a result of textual condensation. Such stories are defined as a shock wave that reflects the moment. Meaning creates the effect of a shock in the first stage. During the analysis due to the density meaning of the text is a kind of lens should be kept in the text. Ferid Edgü, like a painter, is in an effort to reflect the moment and the screaming. In this study, Ferid Edgü's short short story "Garip Aile (Strange Family)" has been tried to be solved by semiotics methods. It is aimed to reach the hidden as well as sharp meaning elements in the deep-structure which is one of the figurative components of the textual surface-structure. The another object of the study is to make inferences about the structure of the short short stories.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics