COMMEDİA DELL’ARTE TİYATROSUNDA TİP VE KOSTÜM

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : SANAT
Number of pages: 314-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Commedia Dell’arte Tiyatrosunda Tip Ve Kostüm” adlı bu çalışmadaki amaç; İtalyan Halk Tiyatrosu geleneğinden gelen ve ortaya çıktığı zamanda Avrupa’da yaklaşık iki yüz yıl egemen olmuş ve var oluşundan günümüze kadar birçok ülkenin tiyatro anlayışını etkilemiş olan Commedia Dell’arte tiyatrosunu incelemek kullanılan kostüm ve aksesuarları tespit etmektir. Tiyatro sanatı çağımızda her ne kadar evrensel bir dile sahip olsa da tarihsel gelişimi içerisinde değerlendirildiğinde halk kültürünün bir ürünü olarak oluşurken yerel özelliklerden ve toplumsal geleneklerden beslenerek şekillenmiştir. Bu evrimi kendi kültürel değerlerini yaşatma ve koruma adına iyi değerlendiren ve yüzyıllarca bu değere sahip çıkarak günümüze kadar taşımayı başaran Commedia Dell’arte tiyatrosu günümüzde de halen varlığını sürdürmektedir. Bununla birlikte kendi modern yapısını da oluşturan Commedia Dell’arte tiyatrosu bu oluşumu ile de çağdaş dünya tiyatrosu içerisinde kendi özgün dili ile yer almayı başarmıştır. Ç

Keywords

Abstract

The aim of our study called “Type and Costume in Commedia Dell’arte Theatre” is to identify the costumes and accessories used for examining Commedia Dell’arte Theatre which came from Italian Public Theatre customs and has been dominant for two hundred years after it emerged in Europe and affected the understanding of theatre in many counties from its existence to today. In our era although it has universal language, when it is evaluated in historical development and made up a product of public culture, the art of theatre has been shaped by being fed from customs and local characteristics. Commedia Dell’arte Theatre which has evaluated this evolution for the sake of cherishing and protecting cultural values and succeeded to carry until today by taking up them, still continue its existence today. Besides, Commedia Dell’arte Theatre which also forms its own modern structure has succeeded to take part in contemporary world theatre with its own unique language. In our study, the emergence a

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics