TEVFİK FİKRET'İN HAFTA-İ EDEBİLERİ ÜZERİNE BİR ÜSLUP VE İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-11
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 293-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tevfik Fikret, şairliği kadar gazete ve dergi yazılarında da kalem ustalığını, yenileşme dönemi edebiyatımız üzerine değerlendirmelerini ortaya koymuş bir yazardır. Mirsâd, Malûmat, Maârif, Servet-i Fünûn dergileri başta olmak üzere, Tarîk gazetesinde edebiyat üzere değerlendirmelerini içeren yazılar kaleme almıştır. Tarîk gazetesinde “Hafta-i Edebi” başlığı altında yazılan bu yazıların adedi 12’dir. Makalede Fikret’in Hafta-i edebilerinde üzerinde durduğu konuların tasnifi ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazıları üzerine yapılacak bu analizlerle hangi konular üzerinde hangi sıklıklarla durduğu, ayrıca dönemin dergi ve gazetelerindeki edebi hareketleri de tenkit ettiği bu yazılarında dönemin edebi hareketleri üzerine düşüncelerini de görme imkânı olacaktır.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret poetry up newspaper and magazine articles in the pen craftsmanship, innovation demonstrated the evaluation period is a writer on our literature. Mirsad, Malumat, Ministry of Education, especially Servet-i Fünûn magazines, including the assessment for literature in agriculture newspaper articles were penned. Agriculture in the newspaper "Literary Week-i" is 12, the number of titles written under this article. The issues on which Fikret week-i-literary article is intended to classification and evaluation. Entries will be held on the stop frequency with which subjects on which these analyzes, as well as literary movements of the period of magazines and newspapers have also criticized it will be the chance to see their thoughts on the literary movement of the time of this writing.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics