19. YÜZYIL OSMANLI SARAYI’NDAN BİR RESSAM: ANTRANİK EFENDİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : SANAT TARİHİ
Number of pages: 116-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, daha önce hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olan, Sultan II. Abdülhamid döneminden 1920’li yıllara kadar fildişi üzerine madalyon portreler yapan, Ermeni asıllı İstanbullu Antranik Efendi’nin eserleri değerlendirilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı Müzesi, çeşitli özel koleksiyonlar ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ışığında sanatçının İstanbul sanat ortamındaki profili ele alınmıştır. Antranik Efendi’nin müze ve özel koleksiyonlarda saptanan tüm eserleri incelendiğinde, 1870’li yıllardan itibaren etkin olduğu ve dönemin resim sanatında yaygınlaşan tasvir-i hümâyûn / madalyon portre sanatında öne çıktığı anlaşılmıştır. Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahdeddin dönemlerinde saraydan gelen siparişler doğrultusunda padişah portreleri yapan ressam Antranik, aynı zamanda fotoğrafçı ve hakkâk olarak da tanınmıştır. Resim ve fotoğraf sanatının sıkça birlikte uygulandığı yıllarda yaptığı eserlerle Osmanlı resim sanatında ayrı b

Keywords

Abstract

In this study, we evaluate the activities of Antranik Efendi, an Armenian from Istanbul who made medallion portraits mainly on ivory, from the era of Sultan Abdulhamid II until the 1920's. Thanks to the Topkapi Palace Museum, Dolmabahce Palace Museum, various private collections and Prime Ministry Ottoman Archive documents, the profile of the artist in an Istanbul ambiance was explored. When all the art pieces by Antranik Efendi detected in museums and private collections were examined, it was evident that he was active from the 1870's and became prominent in tasvir-i humayun/medallion portraiture, which was prevalent in the painting of the era. Painter Antranik, who created Sultan portraits in the eras of Sultan Abdulhamid II, Sultan Mehmed Reşad and Sultan Vahdeddin on orders from the palace, was also known as a photographer and carver. He continued portraying Sultans, which developed as a separate branch in Ottoman art, with his work in the years when painting and photography were f

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics