TARİHSEL SÜREÇTE ENSEST YASAKLARI VE DİNÎ EMİRLER: Mahremiyetin Psiko-Antropolojik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirm

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Din Psikolojisi / İlahiyat
Number of pages: 141-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her toplum, sosyal ve ailevi hayatı düzenlemek için bir takım kurallara sahiptir. Bu kurallar ortaya çıktığı toplum için belli fonksiyonları üstlenmekte ve önemli bir misyon icra etmektedir. İlksel toplumların yaşamı yeniden değerlendirildiğinde yakın akrabalar arasında cinsel ilişkiyi önleme amacı taşıyan ensest yasağı ailevî ilişkilerin sınırlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda ensest yasağının etrafında pek çok yasağın geliştiğine şahit olunmaktadır. Bu anlamda ensest yasağı insanlık tarihinin ilksel ve öncü yasaklarından biri olup pek çok yasağın çekirdeğini oluşturduğu ifade edilebilir. İnsanlık ailesinin gelişim seyri içinde bu yasakların türev yasaklar olarak dinî yasaklara evrildiği ve ilahi emirlerin, beşerî tecrübeyle ortaya çıkmış yasakları geliştirerek bireyin yaşamına dâhil ettiği anlaşılmaktadır. Ensest yasağının fonksiyonu düşünüldüğünde, ilgili yasakların aileye zarar verebilecek olan aile içi cinsel istismarı önlediği gibi toplumsal düzeni de sağladığı

Keywords

Abstract

Every society has some rules to regulate social and familial life. These rules undertake specific functions for the society where they occur, and carry out a significant mission. When the life of primary societies is re-evaluated, the prohibition of incest, which aims to prevent sexual intercourse between close relatives, had influence in determination of limits of familial relations. At the same time, it is witnessed that many prohibitions developed in around the prohibition of incest. In this sense, it can be expressed that the prohibition of incest is one of the primary and pioneering prohibitions of the history of mankind, and constitutes the core of many prohibitions. It is understood that these prohibitions were transformed into religious prohibitions as derivative prohibitions within the course of development of the family of mankind, and that they integrated the prohibitions, which occurred upon human experience, into the life of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics