MÜZİK EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACILIK

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 56-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada müzik eğitimindeki ‘etkinliğe dayalı’ ve ‘uygulamalı’ kavramlarının gerçekte, bilginin yapılanması için yeterli olup olmadığının analizinden hareketle, her ne kadar öğrenci merkezli olsa da, bunu gerçekleştirmek için öğretmene düşen önemli görevler ile öğretmen ve öğrenci açısından ders öncesi hazırlığın ve öğretimde soru sorma ve sorgulamanın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Bu araştırma Betimsel Araştırmalardan Tarama Modeli ile ve Belgesel Taramalardan Genel Tarama Tekniği ile yürütülmüştür. Çalışmada; müzik eğitiminde yapılandırmacılığın öğrenciyi merkeze alırken, öğrenciyi merkezde tutacak uygulamalar konusunda öğretmene çok daha fazla görev ve sorumluluk yüklediği, toplu halde şarkı söyleyen bir sınıfın; ‘etkinlik halinde’, ‘uygulamalı’ veya ‘yaparak-yaşayarak’ olgularının görüntüsünü verebileceği ancak bu görüntünün, yapılan etkinliklerin, kazanımları gerçekten oluşturacağını garanti etmediği, öğrencilerin karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri içi

Keywords

Abstract

In this research, depending on the analysis whether 'activity-based' and 'applied' concepts are sufficient for construction of knowledge in reality, it is aimed to emphasize important tasks of teacher, importance of pre-class preparation of student and teacher and importance of questioning and asking questioning in education system regardless of student-centeredness of the system. For this purpose the study was conducted in the axis of the sub-problems like 'To what extent music lessons are student-centered in practice?' and 'How should questions be asked in a music lesson from a constructivist perspective?' This research was carried out with Survey from Descriptive Researches and General Survey from Documentary Research. In this study; findings that; while constructivism puts student in the center it also charges teacher with more duties and responsibilities to keep student in the center, a collectively singing class may give impression of “activity” “hand-on” or “doing and living” however this impression doesn’t guarantee that performed activities will definitely result in expected achievements, it is important for student to apply analytical approach to overcome problems they face, teacher should be involved in activities with critical, conscious and intentional questions, instead of questions of yes or no it is necessary to ask questions enabling students to express this knowledge and subject they know effectively and even constructivist questions subject is alone attract attention as an important field of study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics