HİKÂYENİN MODERNLEŞME YOLCULUĞUNDA İKİ İSİM: Sait Faik ABASIYANIK ve Oğuz ATAY

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 382-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sait Faik Abasıyanık ve Oğuz Atay, hikaye türünün modernleşmesi ve Modernizmin bu türe yansımaları değerlendirildiğinde, Türk edebiyatının üzerinde özellikle durulması gereken iki önemli ismidir. Bu çalışmada Sait Faik’in “Haritada Bir Nokta” ve Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” hikayeleri, hikayenin modernleşme serüveninde hangi noktada yer aldıkları incelenmek üzere çalışmaya esas oluşturan metinler olarak belirlenmiştir. İnsanı ve insan sevgisini esas konu edinen Sait Faik, insanlığa ait temel sorunları kendine has penceresinden görür ve bilhassa en az hikayenin konusu kadar önem ve ayrıcalık gösterdiği şiirsel diliyle, hikayelerini geleneksel olandan ayırmayı başarır. Türk hikayeciliğinin modernleşme sürecinde bir diğer önemli isim ise Oğuz Atay’dır. Kırk üç yıllık kısa yaşamında kaleme aldığı sınırlı sayıda eserinde, edebiyatta modernizmin ilk güçlü izlerini gördüğümüz Atay, aynı zamanda postmodern edebiyatın habercisi olarak Türk edebiyat tarihinde, önemli yerini almıştır. İncel

Keywords

Abstract

Sait Faik Abasıyanık and Oğuz Atay are two important names to consider in Turkish literature with respect to modernization of story and assessment of the reflections of modernism on story. In this paper, Sait Faik’s stories titled “A Dot on the Map” and Oğuz Atay’s “Man with White Coat” are studied as main texts to investigate the where the stories are in modernization journey. Sait Faik, who mainly writes on humanity and human love, sees the basic problems of human beings from his unique angle, and achieves to differentiate his stories from the traditional ones especially through his poetic language which is as important and discriminating as the topic of the story. Oğuz Atay is another important name in modernization of Turkish stories. In limited number of publications he has written in his short life of 43 years, we see first powerful traces of modernizm. At the same time, as the forerunner of postmodern literature Atay, is imbedded as an important figure in the history of Turk

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics