TEVFİK FİKRET’İN YAĞMUR ŞİİRİNDE HİSSEDİLEN MUSİKİ

Author :  

Year-Number: 2015-11
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI, ŞİİR
Number of pages: 251-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tevfik Fikret’in aruz veznine olan hâkimiyeti ve sanata yönelik mükemmeliyetçi yaklaşımı şiirlerinin musiki tesiri uyandıracak bir özellik kazanmasını sağlamıştır. Genel olarak, edebiyat tarihlerinde ve inceleme kitaplarında Tevfik Fikret’in şiiri musiki gibi düşündüğüne, aruz veznini müzikal değerleri bakımından değerlendirdiğine yönelik bir fikir birliği görülmektedir. Bu fikir birliğinin oluşmasındaki en önemli faktör, onun şiirlerinde karşımıza çıkan mana ve ses bütünlüğüdür. Fikret’in Yağmur şiiri, bu bütünlüğün tam manasıyla hissedildiği, kulağa ve duygulara hitap eden önemli eserlerinden biridir. Yapılan çalışmada, Yağmur şiirinde hissedilen musiki, müzikal unsurlardan hareketle incelenmeye çalışılacaktır. Öncesinde ise Fikret’in şiirlerinin musikiyle ilişkisi üzerinde durulacak; müzikalite kavramı, ilgili diğer kavramlar çerçevesinde açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret’s domination on aruz prosody and perfectionist approach for art provides his poems with a feature that revive musical effect. Generally, in literature history and research books, there is a consensus that Tevfik Fikret has thought poems as music and assessed aruz prosody in terms of its musical values. The most important factor that creates this consensus is the meaning and sound integrity which we see in his poems. Fikret’s poem ‘Yağmur’ is an important work which appeals to both ear and emotions in which this integrity is completely felt. In this study, music that is felt in ‘Yağmur’ poem will be tried to analyzed with reference to musical facts. Beforehand, the relationship between the Fikret’s poems and music will be emphasized, and then musicality concept will be stated with pursuant to other terms.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics