TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRİ ve PSİKOLOJİK PORTRESİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2015-11
Number of pages: 95-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tevfik Fikret, şiirinde psikolojisinin en açık izlenebildiği şairlerimizdendir. Şiiri, adeta ruhuna açılan bir penceredir. Şiirlerindeki üslûp özellikleri ve temalar, psikolojik portresiyle yakından bağlantılıdır. Dönemine göre çok tartışmalı ya da zaman zaman ifrata kaçan çıkışları, coşkunun ve depresyonun dönüşümlü olarak izlendiği şiir evreni, gerçek hayattaki iniş çıkışlarıyla açıklanabilir. Aynı şekilde şiiri üzerinden, şairin psikolojik yapısı ve değişimleri üzerine varsayımlara ulaşılabilir. Bütün bunların ötesinde, bu makalede, şairin psikolojisinin ve bakış açısının, şiirindeki asıl güçlü ögeyi kurduğu gösterilmek istenmektedir. Fikret’in şiirini kanatlandıran, özgürce ifade ettiği duygularıdır. Hayal kırıklıkları, küskünlükleri, öfkesi, coşkusu, kararlılığıyla Fikret, “derin” ve “hakikî”dir. Bütün bu zıtlıkları içinde barındırması şiirini zenginleştirmiş, tektiplikten uzaklaştırmıştır.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret, is one of the poets, whose psyche can be traced down in his poetry. His poetry is almost like a window to his soul. Stylistic features and themes in his poetry are closely linked to his psyghological portrait. His ups and downs in real life has a lot to say about his controversial and somewhat marginal declarations, especially given the certain period of time that he speaks out, as well as the poetic universe marked with enthusiasm and depression that occur alternately. Likewise, we can reach some assumptions about his psyche and its changes, through his poetry. Beyond all these, this article aims to show that his psyche and point of view are the main elements to strengthen the structure of his poetry. His freely expressed feelings elevate his poetry. He is profound and genuine with all his frustrations, resentments, bitterness, anger, enthusiasm and determination. His poetry is enriched by covering all these oppositions.

Keywords