“YAĞMUR”U BİR SİYASÎ ŞİİR OLARAK OKUMA DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-11
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hassas bir ruha sahip olan Tevfik Fikret’in iç dünyasındaki dalgalanmaların onun sanat hayatının hemen her döneminde şiirine yansıdığı görülür. Servet-i Fünûn döneminde ağırlıklı olarak ferdî duygulanışları ve hayale kaçış temasını işleyen Fikret, özellikle Servet-i Fünûn’dan ayrıldıktan sonra, kendisi ve toplum üzerinde giderek baskısının arttığını hissettiği “istibdad” konusunu şiirlerinde çok sık işleyen muhalif bir şair olarak bilinir. Servet-i Fünûn’dan ayrıldıktan sonra yazdığı ve baskıcı yönetime eleştiri içeren şiirlerini kimi zaman sembolik ve dolaylı bir anlatımla kaleme alırken (Sis) kimi zaman doğrudan ve geniş kitlelerin anlayabileceği bir dil (Millet Şarkısı) kullanarak yazar. Şairin doğrudan bir anlatımdan ziyade, kelimelere günlük kullanımının dışında anlamlar yüklemek suretiyle yazmış olduğu şiirlerde, sanatsal anlamda daha başarılı olduğu ve farklı okumalara imkân tanıdığı görülür. Bu tür şiirlerinden biri de, bu zamana kadar sadece bir “tabiat şiiri” olarak ele alını

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret was one of the major representetives of Servet-i Fünûn literary movement. He was a poet who reflected the pessimistic style of expression of the Servet-i Fünûn literature in his poetries and where his poetries reflected his i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics