CEHENNEM ÇÖLÜNDE KIYAMETİ BEKLEMEK -Tevfik Fikret’in İktirâb Şiirinde Melankolinin Tasviri-

Author:

Number of pages: 79-94
Year-Number: 2015-11

Abstract

Melankoli, toplumla uyum sağlayamayan, yaşama anlam veremeyen kişinin iç dünyasına çekilip huzursuz, kaygılı, kötümser bir mizacı yansıtması ve derin bir üzüntü içinde bulunması durumudur. İlkçağlardan itibaren melankoliklerin çeşitli alanlarda olağanüstü yeteneklerinin olduğuna inanılmış; melankolinin sanatsal yaratıcılık üzerideki etkisi vurgulanmıştır. Karamsar ve içe dönük bir mizacı olan Tevfik Fikret, çeşitli iç ve dış sebeplerle ortaya çıkan melankolik kişiliğini olgunluk döneminin başında yazdığı İktirâb şiirinde dile getirmiştir. Tevfik Fikret, şiirinde içinde bulunduğu hüzünlü, sıkıntılı, kaygılı ruh hâlini tasvir etmiş; melankolisini yansıtan bir üslup ve kelime kadrosu seçmiştir. Bu yazıda Tevfik Fikret’in İktirâb şiirini açıklamaya yardımcı olacak kadarıyla melankoli üzerinde durulmuş ve şiir bu doğrultuda incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Melancholy is the situation in which the i

Keywords