ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ’NDEN SERVET-İ FUNUN EDEBİYATI’NA PROMETHEUS

Author:

Year-Number: 2015-11
Number of pages: 32-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik Yunan mitolojisi, yüzyıllardır sanat, edebiyat ve kültür dünyasını etkilemektedir. Örneğin Prometheus, Olympos’tan ateşi çalıp insanlara vermiş, insanların ilerlemesi için kendini feda etmiş, çağlar boyunca da birçok sanatçıyı mitik kişiliğiyle etkilemiştir. Gerçekten de Hesiodos’tan başlayarak modern çağlara kadar Prometheus mitosunun sembolik dili, her dönemin sanatçıları açısından farklı farklı yorumlarla günümüze taşınmıştır. Biz bu yazıda, çağlar boyunca birçok sanatçıya ilham veren Prometheus mitosunun günümüze taşınmış yorumlarını tek tek sunarak, özellikle Tevfik Fikret’in “Promete” adlı şiiri üzerindeki etkisini incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Ancient Greek mythology has been affecting the world of art litterature and culture for centuries. Prometheus, for instance, stealing the firer from the Olympos, giving it to humankind and sacrificing himself for the advancement of humanity, impressed many artists with his mythical personalitly through ages. Indeed starting from Hesiod to the modern ages, symbolic language of the Prometheus myth has been brought to present day with different interpretations of the artists of every age. In this study all interpretations of the myth of Prometheus which inspired many artists will be introduced and especially its effect on the Tevfik Fikret’s “Promete” poem will be studied.

Keywords