ŞARKÖY DERESİ (ŞARKÖY) - BAĞLAR DERESİ (MARMARA EREĞLİSİ) ARASINDAKİ MARMARA DENİZİ AKAÇLAMA HAVZASININ (TEKİRDAĞ) JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2015-10
Number of pages: 360-393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Şarköy Deresi (Şarköy) - Bağlar Deresi (Marmara Ereğlisi) arasındaki Marmara Denizi akaçlama havzasının jeomorfolojik özelliklerinin açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaçla temel materyal olarak Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Topoğrafya Haritalarının 1/25.000 ölçekli ilgili paftaları kullanılmıştır. Bunun yanında çeşitli ölçeklerde hazırlanmış farklı tematik haritalardan da yararlanılmıştır. Çalışma amacı kapsamında yöntem olarak öncelikle yerşekli jenerasyonları Erol sistemine göre gruplandırılmış ve akabinde ise yerşekilleri genetik olarak sınıflandırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar arazi çalışmaları eşliğinde denetlenerek, metne aktarılmıştır. Çalışma sonucunda inceleme sahasında çeşitli dönemleri karakterize eden yerşekli jenerasyonlarının ve topoğrafyaya güncel görünümünü kazandıran değişik yerşekillerinin gelişmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda inceleme sahasında dağ, plato ve ova gibi ana yerşekillerinin yanında akarsu, kıyı, volkan ve karst topo

Keywords

Abstract

This study aims to explain the geomorphological features of the Marmara Sea drainage basin between Şarköy Stream (Şarköy) and Bağlar Stream (Marmara Ereğlisi). To this end, 1/25.000 scale map sheets of Turkey’s Topographic Maps prepared by the General Command of Mapping were used as basic material. Different thematic maps with various scales were used, too. Landform generations were grouped through Erol system in the first place. Then they were classified genetically. The obtained results were checked through field surveys and transformed into texts. It was understood that the study area contains landform generations that characterize various periods and different landforms that provide its topography with its current appearance. Also, it was seen that the study area includes river, shore, volcano, and elementary landforms belonging to karst topography besides main landforms such as mountain, plateau, and plain. Furthermore, it was found out that the study area twisted southwards and w

Keywords