2011-2014 KAZILARI IŞIĞINDA ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ

Author:

Number of pages: 621-633
Year-Number: 2015-10

Abstract

Eskişehir’in 7 km güneybatısında Porsuk Çayı’nın kenarında bulunan Karacahisar Kalesi; deniz seviyesinden yaklaşık 1010 metre yüksekte bir plato üzerine kurulmuştur. Yaklaşık 200x300 metre ölçülerinde olan kalenin doğu yönünde tek bir girişi bulunmaktadır. Karacahisar Kalesi’nin, hangi dönemde, kimler tarafından inşa edildiği ve önceki ismi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 1288 yılında Osman Gazi tarafından ele geçirilen kalenin, Osmanlı dönemi kroniklerinde sıklıkla vurgulanması, Osmanlı tarihi açısından önemli bir noktada bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kaledeki ilk bilimsel araştırmalar 1999 yılında gerçekleştirilmiştir. 2011-2014 yılları arasında sürdürülen kazı çalışmalarından elde edilen sonuçların değerlendirildiği bu çalışma ile tarihsel süreç içerisinde Karacahisar Kalesi’ndeki değişim ve dönüşümlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Karacahisar Castle is located in 7 km. southwest from Eskişehir City Center and nearby Porsuk River. Castle is build in 200x300 m. dimensions and on a plateau which is nearly 1010 m. higher from sea level. Only one portal from east allows entrance to castle. There is no clear information about the previous name and the construction date of the castle. According to Ottoman Chronicles castle was captured by Osman Ghazi in 1288. Karacahisar Castle was often mentioned in Ottoman Chronicles, thus one can suggest that castle is really important for early Ottoman history. Scientific researches at castle started in 1999. In this article, it is aimed to make a clear suggestion about the change and transformation of Karacahisar Castle based upon the foundings from 2011-2014 excavation seasons.

Keywords