“SİS” VE “CANIM İSTANBUL” ŞİİRLERİ ÇERÇEVESİNDE TEVFİK FİKRET VE NECİP FAZIL'IN İSTANBUL TASAVVURLARI

Author :  

Year-Number: 2015-11
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 213-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beş yüz yıla yakın Osmanlı Devleti’nin merkezi olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de kültür merkezi olmaya devam eden İstanbul edebiyatımız üzerinde de derin tesirler bırakmıştır. Şair ve yazarlar onun hakkında yüzlerce söz söylemiş, yazı kaleme almışlardır. Zaman zaman olumsuz eleştirilere maruz kalmakla birlikte çoğu defa hayranlık duyulan bir şehir olmuştur. Türk şiirinin önemli iki ismi Tevfik Fikret (1867-1915) ve Necip Fazıl (1904-1983) da çeşitli şiirlerinde İstanbul’a yer vermişlerdir. Bununla birlikte birer şiirleri İstanbul’un şiirin tamamına hâkim bir tema olması sebebiyle öne çıkmaktadır: “Sis” ve “Canım İstanbul”. İki şiirde de şairler İstanbul’u betimler ve bu betimlemeler çerçevesinde bir bakış açısı, bir dünya görüşü ortaya koyarlar. Bu çalışmada “Sis” ve “Canım İstanbul” şiirleri çerçevesinde şairlerin dünyaya bakış açıları; tarih, medeniyet ve cemiyet karşısındaki duruşları açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

İstanbul where is about five hundred years, the center of the Ottoman Empire and continues to be cultur center of Turkey Republic has also left deep influence on our literature.Poets and writers have said words and have wrote writings in hundreds about it. From time to time, it has exposed to negative criticism, at the same time it is has been the city that has been admired mostly. Tevfik Fikret (1867-1915) and Necip Fazıl (1904-1983) who are two important names of Turkish poetry gave the place to İstanbul in their various poetries.However, their one each poetries are about İstanbul completely, so they become prominent. They are: "Sis" and "Canım İstanbul". In two poetries, poets dedcribe İstanbul an within frame of these descriptions, they present a perspective and a worldwive. In this study they try to explain, an within frame of "Sis" and "Canım İstanbul", poetries's perspectives; their positions on the face of history, civilazitions and society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics