MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMLERİNDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARASI KARŞILAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 487-502
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, meslek yüksekokullarındaki muhasebe ve vergi bölümlerinde verilen muhasebe eğitiminin değerlendirilmesi ve verilen muhasebe eğitimi açısından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı muhasebe ve vergi bölümü olan meslek yüksekokullarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2014-2015 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olan Ula Ali Koçman, Datça Kazım Yılmaz, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman, Milas, Dalaman ve Muğla Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe ve Vergi Bölümünde eğitim gören 1662 öğrencidir. Geçerli olan 350 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre muhasebe ve vergi bölümü öğrencilerinin aldıkları muhasebe eğitimini değerlendirmede, öğretim elemanı, derslerin işlenmesi, bölüm olanakları, plan ve okul dışı uygulama, ders materyali ve destekleyici faaliyetler olmak üzere altı faktör belirlenmiştir. Muhasebe eğitiminin değerlendirilmesine yard

Keywords

Abstract

The main objective of this study is evaluation of the accounting education in accounting and tax department in vocational schools and to compare accounting and tax department of vocational schools connected to Muğla Sıtkı Koçman University in terms of the accounting education. . In this study, the questionnaire technique was used to collect data. The population of the research is 1662 students of accounting and tax department of Ula Ali Koçman, Datça Kazım Yılmaz, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman, Milas, Dalaman ve Muğla Meslek vocational schools connected to Muğla Sıtkı Koçman University. 350 valid questionnaires were evaluated. According to the results, six factors identified including teaching staff, the processing of course, facilities of department, plans and practices outside of school, course material and supporting activities at the assessment of the accounting and tax accounting education was taken by students. It is observed that the factors help assess the accounting educat

Keywords