ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 670-680
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bu çalışma öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılma sebeblerini ve kurumsal ve kişisel faktörlerin bu süreci nasıl etkilediğini incelemiştir.Nitel çalışma teknikleri kullanılarak, Amerika Birleşik Devletlerinde görev yapan anaokuldan altıncı sınıflara olan bölümde derslere giren altı öğretmen ve onların matematik koçları ile bireysel görüşülmüştür. Öğretmenler ve onların matematik koçları ile yapılan bireysel görüşmelerin yanı sıra, bu öğretmenlerin devam etmekte olduğu hizmet içi eğitim seminerleri gözlemlenmiştir. Toplanan verilerin analizleri üç kategoride-öğretmen motivasyonu, hizmet içi eğitim seminerleri, ve kurumsal şartlar-incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda bu üç kategorinin öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerleri için komleks bir yapı oluşturduğu görülmüştür. Bu çalışma, öğretmenlerin motivasyonları, hizmet içi eğitim etkinlikleri, ve kurumsal faktörlerden oluşan bu üç ana kategori arasında iki yönlü ilişki olduğunu tespit etmiştir.

Keywords

Abstract

This case study investigated teachers’ motivation to attend professional development sessions. In particular, this study explores why teachers engage in professional developments as well as how personal and organizational factors influence teachers’ professional development experiences. Using a qualitative methodology, six teachers from K-6 grade band and their math coach were interviewed at three different schools in a rural Midwestern County in the US. In addition, field observations were conducted. Data were analyzed through there major categories—motivators, professional development activities, and work context. The study concludes that professional development activities form complex inter-relationships with teacher motivation consisting of intrinsic and extrinsic motivators, a range of learning activities, and teacher work context. There is bidirectional interaction between each contributor and professional development.

Keywords