360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN ORTA VE ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN İŞ BAŞARISINA ETKİLERİ: İSTANBUL'DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2015-10
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler - Nicel Karar Alma Yöntemleri
Number of pages: 247-271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma kapsamında 360 derece performans değerlendirme sisteminin, İstanbul ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan orta ve üst kademe yöneticilerin iş başarısı üzerindeki etkilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 360 derece performans değerlendirme sisteminin orta ve üst kademe yöneticilerin iş başarısına etkilerini belirlemek için, performans değerlendirme ölçeğine göre hazırlanan betimleyici tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı 160 adet otel işletmesi uygulama alanı olarak seçilmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen liderlik, görevi yönetme, değişime uyabilmek, iletişim, insan ilişkileri, sonuç üretme ve personeli yetiştirme ve geliştirme boyutlarında, 360 derece performans değerlendirme sisteminin klasik performans değerlendirme yöntemlerine göre iş başarısı üzerinde daha fazla etkili olduğu yönündedir.

Keywords

Abstract

This research aimed to measure the effects of 360 degree performance system on the business success of middle and upper level managers serving in 4 and 5 star hotels. For this purpose, descriptive screening model is used with middle and upper level managers, which is prepared according to a performance appraisal scale, to measure the influence of 360 degree performance system. Application field of this research is 160 four and five star hotels in Istanbul province. Findings of research indicate that the 360 degree performance appraisal system is more effective on business success than the classical appraisal systems considering the evaluated dimensions which are leadership, task performance, adaptation to change, communication, human relations, creating output and employee training and development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics