TEVFİK FİKRET’TE ETKİ BIRAKAN BİR KİTAP: LE LİVRE DE LA JUNGLE

Author:

Year-Number: 2015-11
Number of pages: 176-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Tevfik Fikret’in, başta Servet-i Fünûn dergisi olmak üzere çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı dil ve edebiyat yazıları bulunmaktadır. Şair, Servet-i Fünûn hareketinin sözcülüğünü yaptığı bu yazılarda, çoğu güncel olan dil ve edebiyat olaylarını sohbet tarzında yazmış ve irdelemiştir. Servet-i Fünûn dergisinin 429. sayısında Fikret’in “Musâhabe-i Edebiyye – Bir Mülahaza” başlıklı yazının çıkmasına bir kitap vesile olmuştur: “Le Livre de la Jungle”. Fikret, bu kitabın anlatımı ve akıcılığından o kadar çok etkilenmiştir ki, bizim edebiyatımızda böyle bir eserin yazılmadığını ve yazılamayacağını dile getirmiştir. Rudyard Kipling tarafından 1894 yılında İngilizce olarak yayımlanan ve daha sonraki yıllarda çeşitli isimlerle Türkçeye tercüme edilen bu kitap, tiyatro ve sinemaya da adapte edilmiş ve hala çizgi filmleri yapılan değerli bir eserdir. Çalışmamızda Tevfik Fikret’in yazısından yola çıkarak, Fikret’in Rudyard Kipling ve “Le Livr

Keywords

Abstract

Being one of the most important poets in Turkish Literature, Tevfik Fikret has many writings on language and literature in different magazines, notably Servet-i Fünûn and newspapers. In most of these writings which represent Servet-i Fünûn movement and are written in an informal style, the poet analyzes contemporary language and literature events. Fikret’s writing titled “Musâhabe-i Edebiyye – Bir Mülahaza” which was published in the 429th issue of Servet-i Fünûn came out as he was greatly influenced by a book: “Le Livre de la Jungle”. Fikret was influenced by the narration and fluency of the book so much that he claimed that such a work couldn’t be written and will never be written in Turkish literary canon. This book which was written in English by Rudyard Kipling in 1894 and was translated into Turkish under different names was also adapted to the theatre and made into a film. Its cartoon movies are still being made. In our study, by starting from Tevfik Fikret’s writing in the m

Keywords