DAVID A. KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME KURAMI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER

Author:

Number of pages: 615-633
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Staj; mesleki öğretimin temel kavramlarından biridir. Her eğitim seviyesindeki öğrencilerin eğitim-öğretim yoluyla elde ettikleri bilgileri ve becerileri yaparak ve uygulayarak sınamasıdır. Staj, okulda elde edilen soyut nitelikli bilgilerin iş yaşamında somutlaşmasını sağlayan uygulamalar bütünüdür. Eğitim Yönetimi bilim dalının temel çalışma alanlarından biri de staj kavramıdır. Eğitim Yönetimi bilim dalı, tarihsel süreç içinde birçok öğrenme kuramını ortaya atmıştır. Bu çalışmada staj kavramı ile öğrenme kuramları arasındaki ilişki özellikle David A. Kolb’un “yaşantısal öğrenme” kuramı ile ortaya konulmuştur. “Yaparak öğrenme” ya da “yaşantısal öğrenme” kavramları kuram ve uygulama ilişkilerini ortaya koyan ve birlikte değerlendiren bir yaklaşım biçimidir. Yaşantısal öğrenme kuramı, öğrenme kavramının bireylerin en verimli biçimde kendi yaşantılarından ve deneyimlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Çalışmada Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve

Keywords

Abstract

Training is one of the basic concept of vocational education. Students at each level can gained skills and information by applying the training program. Training is a set of applications that abstract school information to concrete work life implementations. One of the work area of education management is the concept of training. Education management has many learning theories in its historical process. In this study, relationship between concept of training and learning theory is revealed with David A. Kolb’s experiential theory. “Experiential Learning Theory” is the theory that sets out and evaluates the relationship between theory and practice. Experiential learning theory is the most efficient way of learning the concepts have revealed from their own lives and experiments. In this study relationship between training and experiential learning has tried to reveal in Eskişehir Vocational High School Office Management and Executive Assistant students and conscious, goal oriented

Keywords