BUKET UZUNER’İN “UYUMSUZ DEFNE KAMAN’IN MACERALARI SU” ADLI ROMANI HAKKINDA BAZI TESPİTLER

Author:

Year-Number: 2015-10
Number of pages: 101-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz romancılarından Buket Uzuner, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su adlı romanı ile 2012 yılında okuyucuyla buluştu. Yazar, doğanın dört temel unsuru olan su, hava toprak ve ateş etrafında bir dörtleme oluşturmayı planlamıştır. Polisiye tarzda yazılmış romanda, günümüz Türk toplumunun kaybedilen değerleri ve değişen yüzü ortaya konulur. Romanda başta Şamanizm olmak üzere ‘kadim Türk inanışları’ olarak ifade edilen ve günümüzde unutulmaya başlanan pek çok değer aracılığıyla, okuyucuya pek çok mesaj verilmektedir. Kutadgu Bilig adlı eserin temel alındığı Su romanında, inanç özgürlükleri, kadın cinayetleri, çevrecilik vb. pek çok sorunlu mesele, çözüm yollarıyla birlikte ortaya konulmuştur. Bu çalışmada eser -zayıf olan kurgusal yönünden ziyade-, ele alınan konular bakımından değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Today novelist of the Buket Uzuner, met with the reader in 2012 with the novel Incompatible Defne Kaman's Adventures Water. The author has plans to build a quadruplet of four basic elements of nature, water, soil and air around the fire. Detective novels written in the style of contemporary Turkish society put forth the values and the changing face of lost. In the novel, including shamanism first 'ancient Turkish beliefs' as expressed through the many values and began to be forgotten today, the reader is given a lot of posts. Based on the work that has Kutadgu Bilig, Water novels, religious freedom, women's murders, environmentalism, and so on. many problematic issues were put forward with solutions. In this study, in terms of fiction skinny ziyade- work is evaluated in terms of the issues discussed.

Keywords