EĞİTİM YÖNETİMİ ETİĞİ VE EĞİTİM YÖNETİMİNDE ETİK LİDERLİĞİN KRİTİĞİ

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilgili literatür irdelenerek eğitim yönetimi etiği ve eğitim yönetiminde etik liderliğin kritiğini yapmaktır. Bu çalışmada eğitim yönetimi etiği ve eğitim yönetiminde etik liderlik irdelenerek çıkarımlarda bulunulmuştur. Yönetsel etik, yönetsel eylemlerde uyulması gereken ilkeler veya davranış kuralları olarak tanımlanır. Eğitim yöneticilerinin, görevlerini yerine getirirken, yasa ve politikalar kadar meslek etik ilkelerine uygun davranmaları gerekir. Etik liderlikte liderlik özelliklerinden “etiksel özellikler” ön plana çıkmaktadır ve etik liderlik “etik değerlerle” ilgilidir. Okul yöneticilerinin etik liderlik becerileri dört farklı boyutta; (1) karar verme sürecinde, (2) davranışsal, (3) iletişim sürecinde (4) örgüt iklimi oluşturma sürecinde etik olarak ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of study is to make critics of ethics leadership in education management by studying the relevant literature. In this study, there are a number of conclusions regarding ethics of education management and ethics leadership in education management. Management ethics is defined as behavior rules or the principals in management activities. While performing their duties, education managers are supposed to obey the appropriate laws and politics as well as occupational ethics principles. In ethics leadership, “ethical characteristics” are regarded as a highly considerable leadership characteristic and ethics leadership is related to “ethics values”. Ethics leadership skills of school principals are studied in four major categories as follows: (1) decision process (2) behavioral (3) communication (4) organization climate

Keywords