BELİRSİZLİK ALTINDA YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) PROJESİ FİNANSAL YAPILABİLİRLİĞİNİN YARGISAL OLASILIKLARA DAYALI SİMÜLASYON MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 9
Language : null
Konu : İŞLETME(SAYISAL YÖNTEMLER)
Number of pages: 579-598
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

YİD projeleri, yüksek sermaye harcamaları ve uzun çalışma süreleri ile karakterize olmaktadır. Bu sebeple geleceğe yönelik belirsizliğin bulunması kaçınılmazdır ve YİD projesinin nakit akışlarını tahminlemek güçleşmektedir. Çalışmada öncelikle YİD yatırım projelerinin nakit akışlarının belirlenmesi için yatırım değerleme yöntemleri kapsamlı bir biçimde incelenmiş ve Net Bugünkü Değer yöntemi seçilmiştir. Daha sonra belirsizlik altında nakit akışları üzerindeki risk düzeyinin belirlenmesi için farklı risk modelleri olarak olasılıksal yaklaşımlarla Bulanık Küme Teorisi tartışılmıştır. Genel model olarak Monte Carlo simülasyonu seçilmiştir ve olasılıkların subjektif oluştuğu durum için bulanık bir yaklaşım önerilmiştir. YİD yatırım kararının verilmesinde önem arzeden deterministik parametrelerin değerleri ayarlanarak gerçek bir örnek olay üzerinde model kurulmuştur. Projeye ait yapım maliyetleri, ıskonto oranı (sermaye maliyeti), kredi faiz oranı, talep miktarı belirsiz parametreler olara

Keywords

Abstract

The BOT Projects are characterized with high capital expenditure and long working duration. For this reason, it is inevitable that there is uncertainty about the future, and the estimation of the cash flow of the BOT project becomes therefore difficult. In the study, firstly the Investment Evaluation Methods have been examined in detail to determine the cash flows of the BOT project and the Net Present Value Method has been selected. Then, the Fuzzy Set Theory and probabilistic approach which are different risk models under uncertainty have been discussed in order to determine the risk level on the cash flows. As a general model, the Monte Carlo Simulation has been chosen, and a fuzzy approach has been proposed for the situation in which the probabilities has been formed subjectively. A model on a real-world event has been established by adjusting deterministic parameters that are important in making the BOT investment decision. The investment costs, the discount rate, the debt interes

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics