AHLATIN TARİHİ VE MEMARİ DEĞERİ OLAN MEZAR TAŞLARININ SÜS DESENLERİ

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 58-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerin Anadoluyu vatan yapmasındakı en önemli tanığı olan Ahlat, bağrında eşsiz medeniyetlerin izlerini bin yıllardır taşımaktadır. Ahlat tarihi ve mimari değeri olan yerleşim yerleri, cami, türbe, kervansaray, hamam, kale ile birlikte, şehirde türklerle ilgili bir çok mezarlıklar da günümüze ulaşmakdadır. Mezarlıkları bakımından Ahlat, tüm Ortaçağ İslam dünyasında müstesna bir yer işğal eder. Ahlatta muhtelif yerlerde görülen küçük mezarlıklardan başka tarihi değer taşıyan ve büyük sahalar kaplayan altı mezarlık vardır. Harebe Şehir, Tahti Süleyman, Kırklar, Merkez, Meydan- lık, Kale kabristanı. Ahlatın en böyük ve en mühim mezarlığı Meydanlık kabristanlığıdır. Bu mezarlıkda sanat değeri pek yüksek olabilen mezar taşları vardır. Bu mezar taşlarından yüz on sekiz adedi tetkik edilmiştir. Mezarlıkda konulan mezar taşlarının forma ve kuruluşlarının çeşitliği ve araşdırıcılar, bu mezar taşlarının aynı devirde değil, çeşitli dönemleri çeşitli dönemleri kapsadığını s

Keywords

Abstract

Akhlat, the most important witness of Anatolia the Turks settled down, has been carrying the signs of their unique cultures in its lap for thousands of years. Besides the dwellings, mosques, sepulchers, caravanserais, bath-houses, castles having historical and architectural wealth, many cemeteries related with the Turks have come to our days in Akhlat. From the cemeteries point of view Akhlat occupies an exceptional part in whole Middle Ages Islamic world. Besides the small cemeteries seen in different places of Akhlat there are six cemeteries having historical wealth and occupying large fields. Kharaba sheher (Ruined town), Takhti Suleyman (Suleyman`s Throne), Kirklar (Forties), Merkez (Centre), Maydanlig (Square), Gala (Tower) cemetery. The largest and most important cemetery of Akhlat is Meydanlig cemetery. There exist tombstones of very high art wealth in this cemetery. The difference of forms and structure of the tombstones in the cemetery and the researches give an argument t

Keywords