AZERBAYCAN-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 268-293
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Türkiye’nin doğu komşusu olan Azerbaycan jeostratejik konum nedeniyle önem arz etmektedir. Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan ulaşım ve ticaret yolları açısından merkezi konuma sahiptir. Sahip olduğu Doğal gaz ve petrol açısından hem stratejik hem de ekonomik olarak önemli derecede güç teşkil etmektedir. Lojistik ve yolcu taşıyacak olan ve birçok insan için çalışma imkânı sunan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi hem bölge hem de Türkiye için stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir önem arz etmektedir. Azerbaycan açısından Türkiye ise ekonomik ve siyasi açıdan kardeş ülke olmasının yanı sıra Batı’ya açılan bir kapısıdır. TİKA hibeleri ve desteği ile tarımda modernleşme sağlanmış, Dağlık Karabağ sorununda her platformda Azerbaycan’a olan desteğini göstermiştir. Bu çalışmada Azerbaycan ve Türkiye arasında mevcut projeler analiz edilmiştir. İki ülke ekonomik ve siyasi ilişkileri incelenmiştir. İki ülke vatandaşlarına anket uygulanarak bu faaliyetlerin yeterliliği analiz edilerek, ileride ya

Keywords

Abstract

Azerbaijan which borders on the Eastern part of Turkey is of significance due to its geostrategic location. It has a central location in that transport and travel routes opening to Caucasia and Middle East exist there. It constitutes an extremely significant power both strategically and economically in view of natural gas and oil it has. Baku-Tbilisi-Kars railroad Project which will carry logistic and passengers and provide many people with job opportunities is of great importance both for the region itself and Turkey strategically and economically. Turkey is economically and strategically “brother” country of Azerbaijan; besides, it is its door opening to the West. With the support and grants by Turkish Cooperation and Coordination Agency, modernization in the agriculture has been achieved and Turkey showed its support on the issue of Nagorno-Karabagh in every platform. In this study, the existing projects between Azerbaijan and Turkey were analysed. Economic and political relation

Keywords