İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Author:

Year-Number: 2015- 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SANAT,MİMARLIK TARİHİ
Number of pages: 48-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sultanlar, Hanlar için toplum katında saray imgesi, ortaçağ kültürü için büyük önem taşır. Taşla ve tuğlayla inşa edilmiş olan bu yapılar, bir toplum düzeninin ifadesi olarak görülür. Bunların günümüze ilk ulaşmış olsalar dahi, 12. ve 13. yüzyıllara da pek çok kentte, birçok saray ve köşk yapılmış olduğunu yazılı kaynaklardan öğrenebilmekteyiz. Günümüzde Türkiye'nin Anadolu bölgesinde ve Azerbaycan’ın çeşitli kentlerinde, Ortaçağa ait saray yapıları ulaşabilmiştir. Bunlardan, Anadolu'nun Doğubayazıt bölgesinde İshak Paşa sarayı ve Azerbaycan'ın Şeki şehrinde bulunan Şeki Han sarayıdır. Her iki sarayın duvarlarında aynı biçimli çeşitli süs kompozisyonları işlenmiştir. Bunlar geometrik, bitkiselsel ve kitabeler olmakla beraber, bir takım sembolik anlam taşıyan motiflerdir.

Keywords

Abstract

Sultans, Khans for, who character, the community level palace in the middle third of the great importance for the culture of the middle ages. These structures were built with stone brick is seen as expression of a social order. 12 th and 13 th centuries to the present day, the first of the most don’t reach palaces and pavilions were built in many cities are written sources. Anatolia region of Turkey in case of a medieval palace structures are in different cities of Azerbaijan. These are Anatolia region in Doğubayazıt Ishak Pasha's palace Khan Shaki of the Azerbaijani city the Palace of Shaki Khans in Shaki. Composition different decorating walls of the palace of the same shape in both developed. These geometrical, herbal, writing a number of patterns along with motifs symbolic meaningful.

Keywords