TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI VE PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE TARİHSEL ve KÜLTÜREL BOYUTLAR: BİR AYRILIK, BİR YOKSULLUK, BİR ÖLÜM…

Author:

Number of pages: 246-259
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların çok iyi bildiği gibi insanın, kendisinin ve sevdiklerinin yaşamını, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü, maddi ve manevi varlığını, kısaca güvenliğini tehdit eden travmatik olaylar, yalnızca onu yaşayan bireyleri değil, sonraki kuşakları da derinden etkileme potansiyeline sahiptirler. Ülkemiz insanı, en azından son yüz yılda toplumsal belleğimizde izleri çok canlı olan çok fazla travmatik olay yaşamış ve yaşamaktadır. Güvenlik duygusunun böylesine zedelendiği toplumsal ortamda, sağlıklı kalabilmek, sağlıklı ilişkiler kurabilmek, yaratıcı, üretken ve verimli olabilmek olanaklı değildir. Böylesine çok ve çeşitli darbeler nedeniyle yaşamını kesintilerle sürdürmek zorunda kalan bireylerin oluşturduğu bir toplumda, toplumsal barışın, ekonomik kalkınma ve gelişmenin sağlanması, demokrasinin yerleşmesi olasılığı da yoktur. Makalenin amacı, beş olgu örneğinden yola çıkarak, insanlarımızın yaşamlarını derinden etkileyerek dengelerini yitirmelerine neden o

Keywords

Abstract

As psychotherapy experts know well, traumatic occurrences threatening people’s and their loved ones’ life, psychical and psychological wholeness, spiritual and material well-being, namely, their safety, could potentially influence not only the i

Keywords