BÜYÜK İKRAMİYE ile PARA ve HAYAT ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE TEVFİK FİKRET’İN MADDİ DEĞERLERE BAKIŞI

Author:

Year-Number: 2015-11
Number of pages: 70-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Tevfik Fikret çeşitli konular üzerine şiirler yazmıştır. Bu konulardan biri de maddi değerlerdir. Şair, bu konuyu ele aldığı şiirlerde paradan hareketle maddi değerlere bakışını ele almaktadır. Böylece de hayat görüşü hakkında da ipuçları vermektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada Büyük İkramiye ile Para ve Hayat başlıklı şiirlerden hareketle Tevfik Fikret’in maddi değerlere bakışı ele alınacaktır. Şair, Para ve Hayat’ı kendi ağzından yazarken Büyük İkramiye’yi ise ikramiye kazanmış bir yazarın ağzıyla kaleme alır. Her ne şekilde yazılırsa yazılsın bu şiirler, şairin maddi değerlere olan yaklaşımını ele verir. Dolayısıyla burada şairin şiirlerdeki ifadelerinden hareketle onun maddi değerlere bakışı ön plana çıkarılacaktır.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret, who is one of the important figures of Turkish Literature, has written poems on various topics. One of these subjects is material values. The poet has presented view on material values with reference to money on poems written about this subject. Thus, the poet gives some tips about his world-view. From this point, view on material values of Tevfik Fikret will be examined on context of “Büyük İkramiye” and “Para ve Hayat”. While the poet has written “Para ve Hayat” with his own tune, he has set pen to paper “Büyük İkramiye” as if a win a prize author. Whatever poets have been written in any tune, these poetries betray his approach to material values. Consequently, his view on material values will be featured with reference to expressions used on the poets.

Keywords