OLİMPİYAT TARİHİ ve MODERN OLİMPİYAT OYUNLARININ ŞEHRE KATKISININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 239-245
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Olimpiyat oyunları, yüzyıllar boyunca ülkeler ve insanlar arasındaki barışın sağlanmasında bir araç olmuştur. Her dört yılda bir yapılan olimpiyat oyunları, insanlar arasında din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmadan dostluk ve barış simgesi haline gelmiştir. Farklı ülkelerden birçok sporcuyu bir araya getiren olimpiyat oyunları dünyanın en büyük spor organizasyonudur. Olimpiyat oyunlarında birçok sorunlar ve istenmeyen olaylar yaşanmasına karşın yüzyıllardır dünyanın en önemli olayını teşkil etmiştir. Gün geçtikçe gelişen ve büyüyen olimpiyat oyunları, bütün dünyayı saran ve birleştiren evrensel spor alanıdır. Olimpiyat oyunlarının düzenleneceği ev sahibi ülke, organizasyonun kusursuz olması için yüksek maliyetlere katlanmak durumundadır. Bu da ancak olimpiyat oyunlarını kalkınmış ülkelerde gerçekleştirilebilen bir organizasyon niteliğine getirmiştir. Bununla birlikte olimpiyat oyunları ülkenin turizm gelirlerini büyük ölçüde etkileyerek ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Olympic Games have been a means for providing peace between countries and people for ages. Olympic Games held in every four years have become a symbol of peace without discriminating between religions, languages, and races and colours iscrimination between people. Olympic Games gathering lots of sportsmen from different countries are the biggest sport organizations of the world. Though many problems and unwanted situations are experienced in Olympic Games, it has been representing the most crucial event of the world for ages. Olympic Games are developing and growing day by day, and are a universal sport field that covers and unite whole world. Hosting country in which Olympic Games are held has to put up with high costs for the organization to be perfect. So, that makes Olympic Games to be hold only in developed countries. Moreover, Olympic Games influence national economy positively by affecting tourism income of the country considerably. The presentstudy examines the countries where

Keywords