MARKA KİŞİLİĞİ, MARKA SADAKATİ İLİŞKİSİ: AKILLI TELEFON KULLANICILARI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 210-227
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Tüketicilerin bir takım nitelikleri temel alarak markalara yükledikleri insani özellikler olarak ifade edilen marka kişiliği, işletmelere rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra marka sadakatinin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Doğru algılanan marka kişiliği tüketicilerin ilgili markaya ilişkin değerlerini olumlu etkileyeceğinden o markaya karşı sadakatin de artmasına neden olmaktadır. Bu çalışma; Kahramanmaraş ilinde bulunan tüketicilerin akıllı telefonlara ilişkin marka kişiliği algılamaları ve bu algılamanın marka sadakatine etkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda ülke pazarında pazar payları en fazla olan Iphone ve Samsung marka cep telefonlarını kullanan tüketicilerin demografik özellikleri temel alınarak kullandıkları telefonlara yönelik marka kişiliği boyutları ve bu boyutların marka sadakatine etkisi incelenmektedir. Çalışmanın teorik kısmında belirtilen kişilik ve sadakat ölçütleri temel alınarak anket formu hazırlanmış ve elde edilen veriler SPSS paket programı

Keywords

Abstract

Brand personality that are expressed as human characteristics that consumers are installing to the brand by based on a number of qualities of consumers contributes to formation of brand loyalty as well as gaining competitive advantage to business. Brand personality that perceived correct also leads to increased loyalty towards this brand because of brand personality will positively affect the value of the consumers about the brand. This study aims to put forward perceptions of brand personality regarding smart phone of consumers located in Kahramanmaras and effect of this perception to brand loyalty. In this context, the effect of brand loyalty of these dimensions and dimensions of brand personality for phones they use based on demographic characteristics of consumers that use Iphone and Samsung brand mobile phones which take maximum market share in the national market, is examined. In the theoretical part of the study, questionnaires were based on the measures of personality and loyal

Keywords