ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI: TOKAT ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 521-534
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Özelikle Tokat gibi bir taşra kentinde bulunan üniversiteye kimler nasıl geliyor? Gelen öğrencilerin sınıfsal kökenleri nedir? Öğrenciler neoliberal dönüşümden nasıl etkilenmektedirler? Bulundukları kentte kendilerini nasıl var etmektedirler ve hangi koşullarda barınmaktadırlar? Hangi kaynaklardan gelen ve ne kadar gelir ile geçinmektedirler? Üniversiteye ve bölümlerine bakış açıları nelerdir? İşsizlik kaygısı yaşıyorlar mı ve geleceğe yönelik beklentileri ve düşünceleri nelerdir? Bu tür soruların cevaplanması, üniversite öğrencilerinin kent ve üniversite yaşamında var olma pratiklerini daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda Üniversitenin, akademik ve sosyal ortamına uyum gösterme, beslenme ve barınma gibi temel sorunlarla baş etme, akademik beklenti ve talepleri karşılama, edindiği sosyal özgürlükler içinde bağımsız olmayı başarma, arkadaş ve karşı cinsle olan ilişkilerini sorgulama ve mesleki olanakları araştırma gibi birçok konuyla baş etmek durumundadırlar. Kısaca, üniver

Keywords

Abstract

Who comes to a university located in a province like Tokat and how, what are the class origins of students, how do the students affect from neoliberal transformation, how do they maintain their lives in the city they have been, in what conditions do they take shelter in, what are the sources of their income and how much income do they make a living? What are their viewpoints towards the university and its departments, do they have employment anxiety, what are their expectations and considerations towards future? At the same time, students should cope with matters such as adapting to academic and social environment of universities, nourishment and sheltering, meeting academic expectations and requirements, achieving to be independent within acquired social freedom, questioning their relationships with friends and opposite sex, and searching for professional opportunities. To sum up, besides being nice and enjoyable for students, university life is also a period when they encounter with

Keywords