KURGUNUN ÖRGÜT BİLİMİNDE YERİ

Author:

Number of pages: 36-47
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Kurgu öğelerin genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak ise örgüt biliminde yapılan çalışmalarda kullanılması son dönemlerde yaygınlaşan bir konudur. Bir kısım araştırmacı tarafından benimsenen, bir kısım araştırmacı tarafından ise endişe ile bakılan bu konu, bilimin etkisinin doğru bir şekilde yaygınlaştırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışma da kurgunun örgüt biliminde kullanımını inceleme altına almayı ve söz konusu kullanımın yaygınlaştırılmasında bir başlangıç rolü üstlenmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla makalede öncelikle kurgunun örgüt bilimi tarihi boyunca yapılmış çalışmalardaki kullanımı gösterilmiş, buradan hareketle kullanım şekilleri belirtilmiş ve söz konusu kullanımların olası etkilerinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Involvement of fictional elements in social sciences, particularly in organization science, has become widespread recently. This issue has been embraced by a number of researchers whereas it has been criticized by some others. In this scope, this study aims to examine the inclusion of fictional elements into organization science and to be regarded as the first step in the dissemination of such inclusions. Having this aim, this study first demonstrates the inclusion of fictional elements in previous studies in organization science. Moving from this point, ways of using fictional elements in organizational studies are being enumerated and possible effects of such inclusions are being identified.

Keywords