{-(y)ErEk} ULAÇ EKİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİNE GİREMEME NEDENLERİ

Author:

Number of pages: 201-209
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Yüklem-içi Yapışma Koşulunu yerine getiren {-(y)Ip} ulacı, Yükleme Çekilim İlkesinin etkisiyle deyimleşmiş bileşik eylemlerin içerisinde yer alabilmekte, kavramlaşabilmekte ve buna koşut başka sözcüklerle öbekleşerek sözlükselleşme sürecine doğru bir eğilim gösterebilmektedir. Geleceğe yönelik tarihsel sürecin sonunda dilbilgiselleşen {-(y)A/bil-}, {-(y)I/ver-}, {-(y)A/yaz-} yapıları gibi, betimleyici bileşik eylemde temel kurucu olma yolunda ilerlediği sezilmektedir. Bunun nedeni, ünlülü ulaçların betimleyici bileşik eylem oluşturma işlekliğini yitirmiş, görevi {-(yIp} ulacına bırakmış olmasıdır. {-(y)Ip} gibi; aynı anda veya art arda gerçekleşen önermeleri bağlayarak veya ana tümcenin anlamını durum açısından niteleyerek bileşik tümce oluşturan {-(y)ErEk} ekinin deyimleşmiş bileşik eylemlerde yer almaması, yüklem-içi alana yapışma hususunda bazı özellikleri taşımadığı sonucunu vermektedir. Bu çalışmada, {-(y)ErEk} ulacının yüklem-içi alana yapışmama nedenleri kendisine en yakın ulaç

Keywords

Abstract

The {-(y)Ip} gerund which forms the Condition of Inter-predicate adhesion can take place in compound verbs that become idioms with the impact of the Gravitation Principle onto Predicate can be conceptualized and correspondingly be classified with another words and may tend to a process of lexicalization as well. In the end of a future historical process grammaticalized structures like {-y/A/bil-}, {-(y)I/ver-}, {-(y)A/yaz-}, they are anticipated to make progress on the way to become a main formative in descriptive compound verbs. The reason is that gerunds with vowels fail to make descriptive compound verbs and give the function to {-(y)Ip} gerund. The {-(y)ErEk} appendix which forms a compound sentence by describing the meaning of main clause in terms of condition or connecting propositional sentences that occur at the same time or successively, produces the result of not carrying some characteristics in regard to adhesion of interpredicate field when it doesn’t take place in compo

Keywords